Welkom

Sloopadviseurs.nl is de specialist voor de advisering en de begeleiding van professionele opdrachtgevers bij de sloop en demontage van gebouwen of een gedeelte daarvan. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau, met meer dan 10 jaar ervaring in slooptrajecten. Wij zijn werkzaam in heel Nederland en België. Voor u hebben wij de mogelijkheid ontwikkeld om sloopwerken duurzaam in te kopen middels: Het Groene Sloopbestek ©. Een belangrijk bijkomend voordeel hierbij is dat deze werkwijze financieel zeer gunstig uitpakt voor u als opdrachtgever.

Het Groene Sloopbestek © is een contractdocument dat een verbinding maakt tussen: de spelregels voor aanbesteding, administratieve voorwaarden, de omgevingsfactoren, de gebouweigenschappen en het ambitieniveau van de opdrachtgever voor wat betreft duurzaamheid en circulariteit, vertaald in praktisch uitvoeringseisen voor de uitvoerende partijen. Deze speciale systematiek is onderverdeeld in 3 fasen met 10 stappen. Naast alle actuele wet- en regelgeving is hierin ook onze jarenlange praktijkervaring verwerkt. Samen vormt dit de sleutel om op verantwoorde en duurzame manier het gebouw te slopen en risico’s te verkleinen. Onder het menu 'Het Groene Sloopbestek' treft u een overzicht aan van onze diensten, onder het menu 'Contact En Meer' kunt u zelf een aanvraag samenstellen en verzenden, u ontvangt dan een vrijblijvende offerte.

Onze opdrachtgevers zijn met name vastgoedeigenaren in de non-profitsector zoals Gemeenten, woningcorporaties, zorginstelling, schoolbesturen, projectontwikkelaars en beleggers. Een klein overzicht van de reeds gerealiseerde projecten vind u onder het met menu 'Projecten en Referenties'.

Kantoor

Waterstraat 3
6573 AA, Beek-Ubbergen

024-322 45 64

Sloopadviseurs